Flere vil forby tigging

I 2006 forsvant løsgjengerloven som blant annet forbød tigging. Nå går lokale politikere i KrF og Høyre, i tillegg til FrP, langt i å ville gjeninnføre en lov mot tigging.