Vil hindre fredning av svingete veier

Risør kommune og fire kommuner på Vestlandet protesterer kraftig mot fredning av fire svingete veistrekninger som omfattes av den nasjonale verneplanen for veier, bruer og andre kulturminner med tilknytning til veiene.