• Få og dyre: Reidar Fredriksen hos Fiskeeksperten Reinhartsen sliter med å få tak i nok ferske reker på grunn av dårlige fangster. Prisene blir deretter. 150 kroner må du betale per kilo. FOTO: Kjartan Bjelland

Dårlig fangst gir dyre reker

Rekene er ekstra dyre denne sommeren. Reidar Fredriksen hos Fiskeeksperten sliter med å få nok til å dekke etterspørselen.