• VERNEOMRÅDE: Snøscootergjengen hadde kjørt i flere timer i det vernede området da lensmann Helge Tonstad oppdaget dem. FOTO: Hans E. H. Jacobsen / Aftenbladet / Kart: www.svr.no

Kjørte flere mil i vernet område

Lensmannen i Sirdal er fly forbannet etter at en snøscootergjeng i går råkjørte blant drektige reinsdyr.