Biskop-blogg mot uvettig båtkjøring

Ifølge Olav Skjevesland risikerer du å bryte det 5. bud hvis du råkjører på sjøen.