- Ikke symptomer på alkoholforgiftning

Ved universistetssykehuset i Stavanger, opplyser informasjonssjef Cathrine Andresen, til fvn.no, at ingen av de fem de har fått inn der, har symptomer som minner om narkotika eller alkoholforgiftning.