Avviser anke etter båtulykke i Fredrikstad

Dom for uaktsomt drap blir stående.