• ENGASJERT NABO: - Det burde haste mer med andre tiltak, mener Torunn Lauvdal, UiA-rektor og beboer kloss inntil Setesdalsveien. I bakgrunnen krysset ved bryggeriet, der strekningen som skal utbedres starter. FOTO: Sondre Steen Holvik

- Ingen vits med bussfelt

Nabo og UiA-rektor Torunn Lauvdal fatter ikke at man kan bruke 20 millioner kroner på 300 meter kollektivfelt og utvidet gang-/sykkelvei forbi CB.