• Trafikken er tett på for dem som bor på Drangsholt og Grødum. Nylig holdt en mor med to barn på å bli trafikkstatistikk. Her ser vi Katja Winsjansen og Tor Punsvik i stedets velforening sammen med den oppvoksende slekt: Sara og Amanda Winsjansen, Ella Hedman Espegren og Iben Malena Nygaard. Det er 40 skolebarn i området. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Stadig med hjertet i halsen

Å ferdes til fots langs riksvei 41 kan være den rene ekstremsport. På Drangsholt og Grødum – og i andre bygder langs veien – lever de stadig med hjertet i halsen.