• Glatt på Strai. Det er faktisk så mye is rundt om at det blir for glatt til at folk skader seg.

Glatteste uke på ti år

Etter mange kalde snøvintre, har vi hatt den glatteste uka på mange år. Det er faktisk for glatt til at folk skader seg.