• STORT OMRÅDE: I alt vil Jordbruna næringsområde bli på 246 dekar. Nå tar man omtrent fjerdeparten. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

Nye næringsarealer i Birkenes

Birkenes kommune har lenge lidd under mangel på sentrale næringstomter. Men nå er arbeidene på Jordbruna i gang.