• Pågangen i taxfree-butikken på Kristiansand lufthavn Kjevik er ikke blitt mindre etter 1. juli. Vinsalget har økt med 5,5 prosent. FOTO: Torstein Øen

Salget av taxfree-vin øker

Etter at tollreglene ble endret i sommer er det solgt om lag fem prosent mer vin i taxfree-butikkene på Kjevik og Superspeed.