• Stabssjef Bård Austad i Agder politidistrikt ser bare fordeler med nytt nødnett. Her på operasjonssentralen med overbetjent Ingrid Trønnes Mæhre. FOTO: Hallgeir Oftedal

Nødnettet er utsatt - igjen

Det nye nødnettet Tetra skulle ha vært operativt i juni. Nå varsler stabssjef Bård Austad i Agder politidistrikt ny forsinkelse.