• - Slike trusler er et stort problem for offentlig ansatte, sier Kjell Erik Eriksen i Kristiansand-politiet. FOTO: Kjartan Bjelland

Pågrepet for nye drapstrusler

I juni ble 22-åringen dømt for drapstrusler mot en ansatte i Nav og hans familie. Nå er han pågrepet for trusler mot en ansatt i Kristiansand kommune.