• Opposisjonen ønsket å ta imot flere flyktninger til neste år, slik statlige myndigheter har bedt om. Flertallet holdt fast ved antallet som bystyret gikk inn for i fjor. FOTO: Erlend Olsbu

Lillesand tar imot 30 flyktninger

Administrasjonen mente det var mulig å ta imot 40 flyktninger til neste år, men flertallet i Lillesand bystyre mente det var nok med 30.