• Fra skipsleia vil man ikke merke noen av endringen som nå gjøres på eiendommen, ettersom tilbygget er skjult bak hovedbygningen. Formelt er det fortsatt sameiet til tre av arvingene som tidligere eide eiendommen som er tiltakshaver. Den nye eieren, Roald Reme, overtar etter at rehabiliteringen er gjennomført. FOTO: Kjartan Bjelland

Får bygge større på «Havbukta»

Fylkeskonservatoren har godtatt at Roald Reme skal få oppføre et tilbygg som er større enn det som ble revet etter brannen.