• FORTSATT UAVKLART: Hans Fredrik Grøvan slo ut Dagrun Eriksen i kampen om førsteplassen på Vest-Agder KrFs stortingsliste. Etter denne striden har de ikke møttes og ikke snakket sammen. Bildet er fra KrFs strategikonferanse i september. FOTO: Christian Storjord

Ingen forsoning mellom KrF-topper

Dagrun Eriksen og Hans Fredrik Grøvan har ikke snakket sammen etter nominasjonsstriden i høst. Den eneste kontakten som har vært mellom dem, er en e-postutveksling der fylkesårsmøtet var tema.