• KLARE MÅL: Regionveisjef Kjell Inge Davik vil ikke love politikerne firefelts vei mellom Oslo - Stavanger. Selv om veibudsjettene skulle øke med 45 prosent de kommende årene, slik mange politikere håper på. Målet er møtefri vei på hele strekningen. Torsdag fortalte han om veiplanene i regionen på et felles møte mellom fylkespolitikerne i Agder og Telemark. FOTO: Kjetil Reite

Planlegger møtefri E 39 innen ti år

Ved hjelp av god planlegging og en betydelig økning i veibudsjettene, kan nesten hele E 39 gjennom Agder bli møtefri innen 2023.