Lokalt

Alason får beklagelse etter rasismedebatt

Abdullahi Mohamed Alason er bystyremedlem i Kristiansand og leder arbeids og inkluderingsutvalget. Han har deltatt i debatten om strukturell rasisme i politiet. Dette bildet er fra 2018 i forbindelse med jobben Alason hadde gjort i gruppa som skulle utforme partiets innvandrings- og integreringspolitikk. Foto: Kjetil Reite