Åtte nye fra Øster­rike-gruppa har testet posi­tivt på korona

foto