KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kjemper alt han kan for å hindre en liberalisering av bioteknologiloven. Saken behandles i Stortinget 26. mai, få dager før Ropstad går ut i pappaperm med sønnen Bjørn Wilhelm. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kjemper alt han kan for å hindre en liberalisering av bioteknologiloven. Saken behandles i Stortinget 26. mai, få dager før Ropstad går ut i pappaperm med sønnen Bjørn Wilhelm. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Bioteknologi: Kjemper for flertall til siste slutt