Litt forbigående kaos når 850 ansatte skal finne fram til sine nye arbeidsplasser i den sammenslåtte storkommunen. Her er det Thore Granheim som kommer trillende med et flyttelass. Til venstre Eva Høksaas, til høyre Else Reither og Eyvind Danielsen. Litt forbigående kaos når 850 ansatte skal finne fram til sine nye arbeidsplasser i den sammenslåtte storkommunen. Her er det Thore Granheim som kommer trillende med et flyttelass. Til venstre Eva Høksaas, til høyre Else Reither og Eyvind Danielsen. Foto: Jacob J. Buchard

Den store kommunale flyttedagen