• Iveland har valgt å fortsette som egen kommune etter en folkeavstemning i 2016 der et stort flertall av innbyggerne sa nei til å gå sammen med Vennesla. Ordfører Gro-Anita Mykjåland mener det er helt urealistisk med en ny runde så kort tid etterpå. FOTO: Jacob Buchard

– Rakker ned på kommunene med store ord

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener kommuner med under 5000 innbyggere er for små og vil ha ny runde med sammenslåing. I Iveland mener ordfører Gro-Anita Mykjåland at statsråden angriper de minste kommunene.