• Marianne Tronstad er leder av valgsekretariatet. Her i arbeid med scanning av stemmer på Fylkeshuset tirsdag. FOTO: Kjartan Bjelland

Nytt bystyre neppe klart før klokka 19.30

De siste om lag 1000 forhåndsstemmene til valget i nye Kristiansand blir først telt etter klokka 17 tirsdag. Ingenting er klart før alt er klart.