Syk laks fanget i Agder-vassdrag vekker bekym­ring

foto