• 21 år gamle Alethia Elliott fra Søgne er døv og lettere psykisk utviklingshemmet. Kommunen har tidligere sagt nei til å betale for et tilrettelagt bo- og tjenestetilbud for henne ved Signo Vivo i Sandefjord, men nå får hun en ny sjanse. FOTO: Kjartan Bjelland

Alethia-saken skal vurderes på nytt

Politikerne i Søgne er samstemte om å gi Alethia-saken en ny vurdering.