– Beholder arbeidskraft som ville blitt værende uansett

foto