• Ble morsmålslærer: Jawida Saleh (43) er en av mange innvandrere som har fått jobb etter å ha fullført introduksjonsprogrammet i Kristiansand. Hun fortalte sin historie til politikerne i formannskapet onsdag.

Mange innvandrere fikk jobb

84 prosent av innvandrerne som fullførte kommunens introduksjonsprogram i vår, er i jobb eller utdanning. Palestinske Jawida Saleh (43) oppfylte drømmen om å bli lærer.