• PARKERINGSVAKT: Arne Vatne er mest leder av teknisk avdeling i Vennesla kommune og litt trafikkbetjent. Han har ansvar for parkeringsbestemmelsene for 440 plasser overholdes i Vennesla. FOTO: Frode Lindblom

I Vennesla parkerer folk som de vil

På 250 dager har parkeringsvaktene i Vennesla skrevet ut 83 bøter. Det kan gå uker mellom hver kontroll.