• UTENFOR LISTA: Redningsskøyta «Peter Henry von Koss» bistår ved en seilerulykke sør for Lista. FOTO: M/S HUNTER VA-2-S

- Blir et hull i beredskapen på sørlandskysten

Redningsskøyta "Peter Henry von Koss" vil bli lagt i opplag neste år. Beredskapen langs sørlandskysten svekkes betydelig.