• Noen av deltakerne på torsdagens møte hvor fengselstilbudet til unge kriminelle var tema. Fra venstre politibetjent Håkon Storesund, Karin Bertelsen fra barnevernet, tingrettsdommer og nestleder i Kristiansand tingrett, Ben Fegran, og lederen av ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Berge, Per Erik Omdal. FOTO: Hallgeir Oftedal

Fengslet "reklamerte" for seg selv

Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen "reklamerte" og presenterte seg i Kristiansand torsdag. — Svært nyttig, sier politibetjent Håkon Storesund.