• Må fremlegge dokumentasjon: Politikerne i formannskapet skal ta stilling til utslippssøknaden fra Elkem Solar i neste uke. Rådmannen ønsker mer dokumentasjon for å kunne vurdere hvordan økte utslipp påvirker forurensningen i Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil nødig dokumentere forurensning

Rådmannen ber Elkem Solar dokumentere hvorvidt økte utslipp av miljøgifter forurenser byen. Men bedriften vil ikke punge ut for kostbare utredninger.