Bruker tre mill. på å skape liv i Kvadraturen

Kvadraturforeningen har hentet inn tre millioner kroner som skal brukes på publikums— og markedstiltak i 2011.