• FOR GODT TIL Å VÆRE SANT?: Folk slanker seg på mange rare måter. Nå vil mastergradsstudentene Marcela P. Andreassen og Cecilie Beinert, førsteamanuensis Nina Øverby og professor Elling Bere ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder (UiA) finne ut om man kan bli slank ved å spise helt vanlig mat. De etterlyser personer som kan tenke seg å prøve ut et helt nytt kostholdsopplegg. FOTO: Kjartan Bjelland

Bli slank med vanlig mat

Nå kan du bli slank med vanlig mat. UiA-studenter trenger flere deltakere til unikt slankeprosjekt.