• SLIK VAR DEN ER TENKT: Christian Quart-broa er regulert inn fra sørsiden av Kjøita, med landing i enden av Rådhusgata. Ved normal vannstand varierer høyden under broa fra 1,4 til 5,2 meter. FOTO: Rambøll Norge AS, illustrasjon

Sykkelbroa over Otra skrinlegges

Ble for dyr.