Friskmelder drikkevannet på Hovden

Nå trenger ikke setesdølene å koke vannet lenger.