• FOTO: Jarle R. Martinsen

AP vurderer å bryte med Seland

Audnedalsordfører Tønnes Seland (Bygdelisten) regner sjansene for å fortsette i jobben som små.