• TILPASSET: Omsorgsarbeider Solveig Aagedal og hjelpepleier Turid Dale demonstrerer hvordan "demenssenga" virker. FOTO: Jarle R. Martinsen

Skreddersydd for demente

Som den første kommunen i landet, har Marnardal skreddersydd en egen avdeling for demenspasientene.