• BÅTPLASSER: Kommunen vil stramme inn reglementet for kommunale båtplasser, og setter ny datofrist for å si fra deg leie av båtplass. Fortsatt står 540 i kø for kommunal båtplass i Lillesand. Her fra Tingsaker båthavn. FOTO: Torstein Øen

Ønsker strengere regler i båthavnene

Lillesand kommune ønsker å stramme inn reglene for leie av båtplass for å sikre flere innbyggere midlertidig båtplass.