Ni Shell-ran på åtte år

Åtte av ni Shellstasjonran på Sørlandet siden 2002 er oppklart.