Flere grove tyveri i Farsund

Politiet har ikke pågrepet noen, men skal undersøke åstedene i dag.