Skatt Sør avdekket milliardsvindel

Skatt sør har i 2010 avdekket inntekts-unndragelser på 970 millioner kroner og unndratt merverdiavgift på 513 millioner kroner.