Pangstart på sommerfesten

Nedre torv var fylt til randen av feststemte sørlendinger, da restaurantbransjen begynte årets torsdagsfester i strålende solskinn.