• BEFARING VED BASEN: Fra venstre: Trond Sælør, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen, seniorrådgiver Stine Glosli fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Nav-leder Elisabeth Engemyr, prosjektleder Hans Lund fra Nav og Eva Herud fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. FOTO: Tormod Flem Vegge

268 ungdommer får økonomisk sosialhjelp i Kristiansand

Det opprettes nå en egen base for "dropouts" fra videregående skole i Kristiansand. Basen i Østerveien er en del av en storsatsing som skal få ungdom tilbake på skolebenken og ut i arbeid.