• STUDERER BITTSKADENE: Flere av dyrene på Øyslebø i Marnardal hadde bittskader i hals og rygg. Rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn, Ånund Rossevatn flankert av Åge Sigurd Sløgedal (t.h.) og leder av Grunneiernes Frittstående Organisasjon i Marnardal, Gunnuf Manflå. I alt har de to ulvene tatt nærmere tjue sau og lam i Kvinesdal og Marnardal de siste dagene. FOTO: Hanne Christine Bor

Vurderer å utvide fellingstillatelsen

Fylkesmannen i Vest-Agder har allerede gitt tillatelse til å felle én ulv i Vest-Agder. Det vurderes om det skal gis tillatelse til å felle to.