Flere gressbranner i ettermiddag

Kratt— og gressbranner har ført til flere brannutrykninger i løpet av ettermiddagen.