Høyesterett mildnet straffen

Høyesterett har for første gang åpnet for at også for de groveste narkotikaforbrytelsene kan det idømmes samfunnsstraff. En kvinne, tidligere bosatt i Kristiansand, fikk mildnet sin straff av rikets øverste dommere.