UiA fikk nei til å etablere master i rettsvitenskap