Seks fra Agder har søkt om erstatning etter koronavaksine