Returkraft vurderer nye tiltak for å unngå eksplosjoner

foto